петък, 30 декември 2011 г.

The Best Albums of 2011

При толкова много силни албуми излезли през тази година, избора да определя кои ще са в десетката в моята класация е все пак трудно начинание. В случая е валидно въздействието което ми оказва слушаната от мен музика и ще се опитам да съм достатъчно ясен, въпреки субективния елемент в цялото нещо. Разбира се, тази класация може да не се припокрива с твоите представи и любима музика за годината. Това е моята гледна точка. Музиката която излиза на пазара е необхватна, така че нямам претенции да обхвана всичко.
Преди всичко, това е моята извадка и класация на албумите които съм слушал, за които съм писал, и които съм представил тук, в блога ми (Be There). Това е моето нещо тази година.

Нека 2012 да е още по-музикална. Respect to the artists.

Решенията съм ги взел. Ето я и класацията:


32. About Group
"Start And Complete"
(Domino Recording Company Ltd.)


Експериментален, неангажиращ, jazzy, synth албум. Подходящ за лежерно слушане и все пак има мечтателна нотка ("With Each New Day"), дори и blues нишка. Шизофренична бистрота. Която е плюс за албума.31. Adventure
"Lesser Known"
(Carpark Records)


Synth trip, electro пътешествие. Ретроспективен electro процес, за да се чувстваш лек. Позитивен и насочен навътре албум. А може би и достатъчно лежерен.30. 18 Carat Affair
"Vintage Romance"
(Moodgadget Records)


Synth-wave, chillwave. Термини, стилове, electro експерименти и vintage disco electro. От всичко това се е получила приятно-еклектична electro музика, която не ангажира с претенции. Но пък последната композиция в този албум "Last Night" е меко казано омагьосваща.

18 Carat Affair - "Last Night"

29. Amit
"9 Times"
(Commercial Suicide)


Твърд безкомпромисен dubstep, darkstep албум от индийския (живеещ в Великобритания) electro продуцент Amit. С целия си здрав програминг на ударните не ти остава друго, освен да си държиш пломбите, че това нещо застрашително ги кара да падат. Шегата настрана, "9 Times" е много мрачно и здраво electro и това му е огромния плюс.28. AIM
"We Are Sailing"
(Via Audio Records)


Музика за отлитане от реалността. Италианска post-rock, alternative rock приказка.27. Displacer
"Night Gallery"
(Tympanik Audio)


Нощна галерия от кинематично electro, IDM, ambient от Канада. NUMB, но на IDM основа. Дълбае в съзнанието което пътува надалеч.26. Art Brut
"Brilliant Tragic!"
(Cooking Vinyl)


Цинични, нахакани, иронични английски garage rock, indie rock агенти със собствено виждане за нещата. Непукизъм и шумни истории за бурни, безпаметни уикенди, лоши комедианти, ментални проблеми, закачки. И да знаеш, те не свирят умен jazz. Не се бъзикай с тях, че хапят. Шегувам се. Те са свежи типове, които правят свежа музика в този си албум.25. Farewell Continental
"!Hey, Hey Pioneers!"
(Paper + Plastick)


Енергичен indie rock албум с приятен женски вокал. На моменти с pop-punk уклон ("Who's The Boss?"). Като цяло грабващ със своите еуфорични композиции, които могат да бъдат и стадионни химни със заряда на pop хитове.24. Ding Ke
"Island"
(Modern Sky)


Прекрасен neo classical, piano ambient албум - лиричен, мелодичен, романтичен и леко носталгичен. С композиции като "Maitri", "Because Of You", "Orange" той образува мелодична капсула в този понякога толкова суров свят. "Island" е невероятно искрен и красив пиано pop албум, който има всички шансове, да се хареса и на почитателите на класическа музика.

Ding Ke - "Because Of You"

23. Cloud Control
"Bliss Release" 2 CD (Deluxe Edition)
(Liberation)


Албум предлагащ богата смес от electro, shoegaze, indie rock, dream-pop, и е с експериментална folk rock жилка. Съставки които предразполагат към мечтателност. Всички композиции в него са стойностни. И накрая с четири ремикса направени от Fishing; DJ Animals; Seekae; Spod. Препоръчвам ти "There's Nothing In The Water We Can't Fight" (Spod Remix). Блаженност.22. Gable
"Cute Horse Cut"
(Loaf Recordings)


Такава музика няма да чуеш всеки ден по радиото. Със замаха на банда квартални хаймани, те сервират еклектична смес от lo-fi, noise rock, electro и всевъзможни семпли, за да ме вкарат в шарения си свят от систематизиран хаос.

21. Forbidden Society
"Forbidden Society Recordings Limited 001"
(Forbidden Society Recordings)


Обратно на лежерния liquid drum 'n' bass, настъпващ отвсякъде, тук има мощен, разбиващ, адреналинов drum 'n' bass. Не само че е приятен, но е и много заразен и влиза бързо в съзнанието и зарежда. Внимавай с дозировката (слушането) защото трудно ще излезеш от трипа. Какво говоря, приятно изживяване е.20. Sleep ∞ Over
"Forever"
(Hippos In Tanks)


Dream-pop Sade (или на каква музика спят еднорозите), mellow electronic Kate Bush зареяна в безкрая, dream, страст. "Don't Poison Everything" говори само по себе си. Отвори съзнанието си, бъди навсякъде, искай, създавай. Ето такива неща ми говори музиката в "Forever", и всичко е в магична обвивка от блестящи electro сфери, феерични гласове и сънища. It's dream, pop over the material world.19. The Vaccines
"What Did You Expect From The Vaccines?"
(Columbia Records)


Този албум е шумен, романтичен, но и танцувален в същото време. Garage rock, ама не точно. Блика от енергия, но и притихва когато се налага, в точните моменти.18. Yelawolf
"Radioactive"
(Ghet-O-Vision / Shady Records / Interscope Records)


Албум с много емоционално pop, hip-hop звучене. Yelawolf разкрива една лирична своя страна. Да, това не е ударен hip-hop албум, нито е абстрактен, дори е леко противоречив на моменти, но все пак има композиции които удрят на емоционално ниво. Половината от тях са типични Yelawolf истории - закачливи, докосващи. Тук той като че ли изпуска парата и е по-mellow. Въпреки че много хора го свързват с по-твърд hip-hop от сорта на неговите неща от "Trunk Muzik 0-60" ("Pop The Trunk"; "Get The Fuck Up"; "Billy Crystal" (Feat. Rock City)). Този албум трябваше да се случи, друг е въпроса дали точно сега.Yelawolf - "Everything I Love The Most"

17. Jay-Jay Johanson
"Spellbound" 2 CD
(Universal Music)


Албум който е jazzy-меланхолично-ироничен. Темите са за общочовешки терзания, самота, любов. Такива са и повечето имена на песните. Близко е до тъгата на Nick Drake. Албума е двоен и втория диск е с предимно инструментални, акустични пиеси. "The Chain" е изтъкана от изключително приятен романтичен текст:

"I would like to take a walk with you.
But I'm scared it's gonna rain.
Just a picnic in the park for two.
But the gardener will complain.
"

"I've been follow by the worst of luck.
Maybe you can break this chain.
Come with me, come with me.
Darling can't you see.
I'm in love.
"

Трябва да има такива албуми. Дори и само заради такива композиции. С такъв албум е хубаво понякога да си тъжен.16. BT
"These Humble Machine"
(Nettwerk Records)


Uplift, electro. Uplift, pop rock. Uplift trance. Uplift. Емоционален. Само по себе си това може да е достатъчно, но не, този албум е композиран перфектно. И е един от най-добрите trance албум излизали през последните 5-6 години.
Съвкупност от звезди, Космос, вселени - точно така, усещане за безбрежност. Безкрайна electro приказка, която е все по-вълнуваща с всяко следващо слушане. А BT (Brian Transeau) е голям electro магьосник.The Best Albums of 2011 (English)

In the presence of many strong albums released this year, choosing to determine which will be in the top ten in my ranking is after all hard work. In the case is valid influence that take effect listened of me music and I'll try to have enough clear, despite the subjective element in the whole thing. Of course, this list may not overlap with your view and favorite music for the year. This is my point of view. The music that comes out of the marketplace is immense, so I do not claim to cover everything.
Above all, this is my excerpt and chart of the albums I've heard, which I wrote, and I've presented here, in my blog (Be There). This is my thing this year.

Let 2012 will be more musical. Respect to the artists.

Decision is made. Here's the list:


32. About Group
"Start And Complete"
(Domino Recording Company Ltd.)


Experimental, leisure, jazzy, synth album. Suitable for mellow listening and however still has dreamy flavor ("With Each New Day"), even blues clue. Schizophrenic limpidity. Which is a plus for the album.31. Adventure
"Lesser Known"
(Carpark Records)


Synth trip, electro voyage. Retrospective electro process, that to feel easy. Positive and directed inward album. And maybe enough leisure.30. 18 Carat Affair
"Vintage Romance"
(Moodgadget Records)


Synth-wave, chillwave. Terms, styles, electro experiments and vintage disco electro. From all that has received pleasantly-eclectic electro music, that does not engage with pretensions. But the final composition on this album "Last Night" is little to say enchanting.

18 Carat Affair - "Last Night"

29. Amit
"9 Times"
(Commercial Suicide)


Hard straight-out dubstep, darkstep album from Indian (UK based) electro producer Amit. With all his strong programming of drums do not you have left other, than to keep your dental fillings, that this thing frightening makes them to fall. All kidding aside, "9 Times" is very dark and hard electro and this is his huge plus.28. AIM
"We Are Sailing"
(Via Audio Records)


Music for the fly off from reality. Italian post-rock, alternative rock tale.27. Displacer
"Night Gallery"
(Tympanik Audio)


Night Gallery of cinematic electro, IDM, ambient from Canada. NUMB, but on IDM basis. Delving into the mind which travels far.26. Art Brut
"Brilliant Tragic!"
(Cooking Vinyl)


Cynical, smart, ironic English garage rock, indie rock agents with their own vision. Unconventionalism and noisy stories of phrenetic, amnesia weekends, bad comedians, mental problems, jokes. And to know, they don't play smart jazz. Do not laugh at them, that bite. Just kidding. They are fresh dudes, which make fresh music in this album.25. Farewell Continental
"!Hey, Hey Pioneers!"
(Paper + Plastick)


Energetic indie rock album with nice female vocals. At times with pop-punk trend ("Who's The Boss?"). Overall catchy with its euphoric compositions, which can also be stadium anthems with charge of pop hits.24. Ding Ke
"Island"
(Modern Sky)


Magnificent neo classical, piano ambient album - lyrical, melodic, romantic and slightly nostalgic. With songs like "Maitri", "Because Of You", "Orange" it forms a melodic capsule in this sometimes harsh world. "Island" is an incredibly sincere and beautiful piano pop album, that has all chances, to be like and of the fans of classical music.

Ding Ke - "Because Of You"

23. Cloud Control
"Bliss Release" 2 CD (Deluxe Edition)
(Liberation)


Album offers a rich mixture of electro, shoegaze, indie rock, dream-pop, and it is with experimental folk rock streak. Ingredients that predispose to dreaminess. All compositions in it are valuable. And finally, with three remixes made by Fishing; DJ Animals; Seekae; Spod. I recommend you "There's Nothing In The Water We Can't Fight" (Spod Remix). Beatitude.22. Gable
"Cute Horse Cut"
(Loaf Recordings)


This music you will not hear on the radio every day. With the stroke of a district gang scamp, they serve an eclectic mix of lo-fi, noise rock, electro and all sorts of samples, to get me into their colorful world of systematic chaos.

21. Forbidden Society
"Forbidden Society Recordings Limited 001"
(Forbidden Society Recordings)


Opposite to the mellow liquid drum 'n' bass, coming from everywhere, here have powerful, smashing, adrenaline drum 'n' bass. Not only is it pleasant, but it is very infectious and enter quickly to mind and charge you. Be careful with the dosage (listening) because you hardly out of the trip. What I speak, that is enjoyable experience.20. Sleep ∞ Over
"Forever"
(Hippos In Tanks)


Dream-pop Sade (or of what music sleep the unicorns), mellow electronic Kate Bush sail at infinity, dream, passion. "Don't Poison Everything" speaks for itself. Open your mind, be everywhere, wants, create. That things tells me music in "Forever", and everything is in magical shell of glowing electro orbs, enchanting voices and dreams. It's dream, pop over the material world.19. The Vaccines
"What Did You Expect From The Vaccines?"
(Columbia Records)


This album is loud, romantic, but danceable at the same time. Garage rock, but not exactly. Vibrant, but calm down when necessary, at the right time.18. Yelawolf
"Radioactive"
(Ghet-O-Vision / Shady Records / Interscope Records)


Album with very emotional pop, hip-hop sound. Yelawolf reveals his own lyrical side. Yes, this is not a striking hip-hop album, nor is abstract, even slightly controversial at times, but there are songs that strike an emotional level. Half of them are typical Yelawolf stories - larky, touching. Here he seemed to let off steam and is more-mellow. Although many people associate him with a hard hip-hop sort of things like from his "Trunk Muzik 0-60" ("Pop The Trunk"; "Get The Fuck Up"; "Billy Crystal" (Feat. Rock City)). This album had to happen, another is the question whether right now.Yelawolf - "Everything I Love The Most"

17. Jay-Jay Johanson
"Spellbound" 2 CD
(Universal Music)


Album which is jazzy-melancholic-ironic. The themes are universal anguish, loneliness, love. So are most of the names of the songs. It is close to the sadness of Nick Drake. This is double album and the second disc is mostly with instrumental, acoustic pieces. "The Chain" is made up of very nice romantic text:

"I would like to take a walk with you.
But I'm scared it's gonna rain.
Just a picnic in the park for two.
But the gardener will complain.
"

"I've been follow by the worst of luck.
Maybe you can break this chain.
Come with me, come with me.
Darling can't you see.
I'm in love.
"

There must have such records. If only because such compositions. With this album is nice sometimes to be sad.16. BT
"These Humble Machine"
(Nettwerk Records)


Uplift, electro. Uplift, pop rock. Uplift trance. Uplift. Emotional. In itself this may be enough, but no, this album is perfectly composed. And it is one of the best trance album released in the last 5-6 years.
Aggregation of stars, Cosmos, universes - exactly, sense of vastness. Endless electro story, that is more exciting with each listen. And BT (Brian Transeau) is a great electro wizard.

понеделник, 26 декември 2011 г.

The Best Albums of 2010 (English)

1. Yelawolf
"Trunk Muzik 0-60"
(DGC Records)


This is the album with which Yelawolf break through underground mist in 2010. It has solid hip-hop plays as "Pop The Trunk"; "Get The Fuck Up", a darkly pictures in the hip-hop version "Billy Crystal" (Feat. Rock City), prank anthem "Daddy's Lambo" and more, and more. And quality livelier hip-hop, served by the growing obsession Yelawolf.

The Best Albums of 2010

1. Yelawolf
"Trunk Muzik 0-60"
(DGC Records)


Това е албума с който Yelawolf проби ъндърграунд мъглата през 2010 година. Тук има твърди hip-hop пиеси като "Pop The Trunk"; "Get The Fuck Up", мрачни картини в hip-hop вариант "Billy Crystal" (Feat. Rock City), prank anthem "Daddy's Lambo" и още, и още. Абе качествен раздвижен hip-hop, поднесен от разрастващата се мания Yelawolf.

The Best Live Album of 2011

1. Beth Hart
"Live In Bonn" (24.03.2011)


Едно представление уловило истинската blues rock емоция в себе си. А това експлодира в емоционално разголване от което музиката придобива онази стойност която я прави истинска. Малко хора умеят да правят това с музиката си което Beth Hart прави с този си концерт в Германия.


Това изпълнение не е точно от този концерт, но виж за какво говоря. Тук трябва да имаш сърце, и ако плачеш ще те разбера, защото то докосва дълбоко, и аз плача докато слушам. Не е ли магия.Ето и едно pure rock 'n' roll изпълнение между нея и Slash по оригинала на Led Zeppelin - "Whole Lotta Love". Това е то.

The Best Live Album of 2011 (English)

1. Beth Hart
"Live In Bonn" (24.03.2011)


One performance catch the true blues rock emotion in it. And it explodes into an emotional revelation by which music take on that value which makes it real. Few people are able to do this with his music that Beth Hart makes with this show in Germany.


This performance is not exactly from this concert, but see what I mean. You have to have heart, and if you cry I will understand you, because it catch deep, and I cry too while listening. Isn't this a magic.Here is a pure rock 'n' roll performance between she and Slash in original by Led Zeppelin - "Whole Lotta Love". This is it.

неделя, 25 декември 2011 г.

The Best Box Set & Compilation of 2011 (English)

1. Editors
"Unedited" (7CD Deluxe Limited Edition Box Set) (Compilation)
(Kitchenware Records)


Indie rock music has always been respected in the UK, but for me it is with notably light. Editors are one of today's indie rock musicians, who spread this light over and everywhere in my mind. And they can and know how to play this music. And they collected a collection of 7 CD's in Deluxe Limited Edition Box Set, there which I can lose the pleasant hours and not to feel how time passes. Elitist indie rock. Music. Period.

The Best Box Set & Compilation of 2011

1. Editors
"Unedited" (7CD Deluxe Limited Edition Box Set) (Compilation)
(Kitchenware Records)


Indie rock музиката винаги е била на почит във Великобритания, а за мен тя е с особенна светлина. Editors са едни от съвременните indie rock музиканти, които разстилат тази светлина навсякъде в ума ми. А те могат и знаят как да свирят тази музика. И са събрали една колекция от 7 диска в Deluxe Box Set, в които да изгубя приятни часове и да не усетя времето как минава. Елитарен indie rock. Музика. Точка.

събота, 24 декември 2011 г.

The Best Reissues of 2011 (English)

1. Jake Slazenger
"Makesaracket" (Vinyl)
(Planet Mu)


This reissue of the original from 1995 includes two extra songs only in this version of album. Acid trip, IDM, funky electro. Rhythmical, to make you dance, waggle yourself, clean home, for example. Casual, but trippy and catchy. However, I write about man behind Planet Mu Records, do not neglect it.

2. Die Krupps
"II - The Final Option" 2CD (Remastered)
(Synthetic Symphony / SPV Catalog)


Classic industrial album from group with a history in the genre. Two CD's with music, many remixes by Biohazard; Charlie Clouser; Jim Martin (ex. Faith No More); F.M. Einheit, to mention a few. What more of high-quality industrial, played by German machine Die Krupps.

The Best Reissues of 2011

1. Jake Slazenger
"Makesaracket" (Vinyl)
(Planet Mu)


Това преиздание на оригинала от 1995 година включва две допълнителни композиции само в тази му версия. Acid trip, IDM, funky electro. Ритмичен, за да те накара да танцуваш, поклащаш се, чистиш вкъщи, например. Неангажиращ, но трипов и хващащ. Все пак пиша за човека стоящ зад Planet Mu Records, не го пренебрегвай.2. Die Krupps
"II - The Final Option" 2CD (Remastered)
(Synthetic Symphony / SPV Catalog)


Класически industrial албум от група с история в жанра. Два диска с музика, много ремикси от Biohazard; Charlie Clouser; Jim Martin (ex. Faith No More); F.M. Einheit, да спомена няколко. Какво повече от много качествен industrial, изсвирен от германските машини Die Krupps.

The Best EP's of 2010 (English)

1. Stars
"The Seance"
(Soft Revolution Records)


Very emotional electro, indie rock music in this EP'. Surrounds you, and leads to thinking, but not to dwell in yourself unnecessarily, and to think retrospectively, at least to me act like that. This EP' contains the splendid collaborations with artists from The Album Leaf; Montag; Of Montreal. I recommend you to sink into this with featuring of The Album Leaf, even if only because this line: "I hope I never see what they see." Have a nice trip.2. EvilMrSod
"El Cuervo"
(Self-Released)


Honky-tonk, country rock, folk rock played by Pablo Rodriguez aka. EvilMrSod with passion. Pure essence of rock 'n' roll in six compositions with earthly lyrics and attitude, absorbed from the big artists of rock and folk rock music (Bob Dylan; Tom Waits; Chuck Berry; Carl Perkins), and there is no question of any replication of these names. There is a doses of useful humor.

EvilMrSod - "Boy, You're Gonna Be Allright"

The Best EP's of 2010

1. Stars
"The Seance"
(Soft Revolution Records)


Много емоционална electro, indie rock музика в това EP'. Обвива те, и кара към вглъбение, но не да задълбаваш в себе си излишно, а да мислиш ретроспективно, поне на мен така ми действа. Това EP' съдържа прекрасни колаборации с артистите от The Album Leaf; Montag; Of Montreal. Препоръчвам ти да се потопиш в това с участието на The Album Leaf, дори и само заради този ред: "I hope I never see what they see." Приятно пътуване.2. EvilMrSod
"El Cuervo"
(Self-Released)


Honky-tonk, country rock, folk rock изсвирени от Pablo Rodriguez aka. EvilMrSod със страст. Чистата есенция на rock 'n' roll-а в шест композиции със земни текстове и отношение, попили от големите майстори в rock и folk rock музиката (Bob Dylan; Tom Waits; Chuck Berry; Carl Perkins), и тук не става въпрос за някакво копирачество на въпросните имена. Тук има и дози ползотворен хумор.

EvilMrSod - "Boy, You're Gonna Be Allright"