вторник, 27 март 2012 г.

Review: Jay-Jay Johanson - "Spellbound" 2CD 2011 (English)Country : Sweden

Year : 2011

Label : Universal Music

Genre : Pop; Rock; Acoustic; Jazzy; Melancholic Pop

Web Site : Jay-Jay Johanson Last Fm Page
Jay-Jay Johanson is born in Trollhatton, Sweden in 1969. His music is melancholic, sometimes, other times happy-ironic. Accepted is in itself the things of Nick Drake and Nick Cave, a mixture mixed with beautiful piano melodies and miniatures. Do not doubt, that this album has them these defining his music components. The lyrics are heavy - for the general human anguish, love, loneliness. Look at some songs titles from his new double album "Spellbound" - "Shadows"; "The Girl I Love Is Gone"; "Out Of Focus"; "She Doesn't Live Here Anymore"; "Suicide Is Painless"; "The Thrill Is Gone"; "My Mothers Grave"; "She's Mine But I'm Not Hers"; "I'm Older Now" - which directly refer to minor thoughts, and although their names they are among the best songs in the album. The album is double, as I mentioned, the second disc is called "Looking Glass (New Acoustic Versions)", and as understood by its name, contains mostly acoustic pieces.
There are stunning acoustic guitars, beautiful piano, which attracts your soul with each every chord. Feels also light jazz atmosphere, plus great music-making, that can not go unnoticed. And in "Blind" is almost surely, that you can mess up and you wonder, whether Nick Drake is resurrected and reincarnated in Jay-Jay Johanson.

Review: Jay-Jay Johanson - "Spellbound" 2CD 2011Country : Sweden

Year : 2011

Label : Universal Music

Genre : Pop; Rock; Acoustic; Jazzy; Melancholic Pop

Web Site : Jay-Jay Johanson Last Fm Page
Jay-Jay Johanson е роден в Trollhatton, Sweden през 1969 година. Музиката му е меланхолична, понякога, друг път весело-иронична. Попила е в себе си от нещата на Nick Drake и Nick Cave, смес примесена с прекрасни пиано мелодии и миниатюри. Не се съмнявай, че и в този албум ги има тези определящи музиката му съставки. Лириките са тежки - за общочовешки терзания, любов, самота. Виж някои от заглавията на песните от новия му двоен албум "Spellbound" - "Shadows"; "The Girl I Love Is Gone"; "Out Of Focus"; "She Doesn't Live Here Anymore"; "Suicide Is Painless"; "The Thrill Is Gone"; "My Mothers Grave"; "She's Mine But I'm Not Hers"; "I'm Older Now" - които директно препращат към минорни мисли, и въпреки имената си са едни от най-добрите песни в албума. Албума е двоен, както споменах, вторият диск се казва "Looking Glass (New Acoustic Versions)", и както се разбира от името му, съдържа предимно акустични пиеси. Тук има зашеметяващи акустични китари, прекрасно пиано, което увлича душата ти с всеки свой акорд. Усеща се и лека jazz атмосфера, плюс прекрасно музициране, което няма как да остане незабелязано. А в "Blind" е почти сигурно, че можеш да объркаш и да се чудиш, дали Nick Drake не е възкръснал и преродил се в Jay-Jay Johanson.