четвъртък, 12 април 2012 г.

Review: Amon Tobin - "Surge" EP' 2011 (English)Country : Brazil

Year : 2011

Label : Ninja Tune

Genre : Electro; Glitch; IDM; Kinematic Electro; Dubstep

Web Site : Amon Tobin Web SiteBrazilian IDM, glitch, trip-hop, as you called it, still be true, electro master Amon Tobin make four song EP', which sounds like... Amon Tobin. His tendency to release EP's or mini albums, is there again, and I admit, he made a good mini albums.
Schizophrenic with noise, synthesizers blips and subversive, oppressive atmosphere, in which even Boards Of Canada would be envy and asked for in the title "Surge". Two-minute "sick" IDM aesthetics with light 8bit electronics, and sounds like a house full of ghosts on tranquillizers.
The second "Surge" (Two Fingers Remix) keeps schizophrenic nature, but this electro happens onto trip-hop basis, and "ghosts" seemed enliven and dancing eating ice cream, ha-ha. Two Fingers are Amon Tobin and Joe "Doubleclick" Chapman.
Strange sounding, but it is still Amon Tobin - the king of sophisticated darkness in electro music. In this composition you can still feel - decayed dub beats and retro 8bit arcade sound for background.

Review: Amon Tobin - "Surge" EP' 2011Country : Brazil

Year : 2011

Label : Ninja Tune

Genre : Electro; Glitch; IDM; Kinematic Electro; Dubstep

Web Site : Amon Tobin Web SiteБразилския IDM, glitch, trip-hop, както искаш го наречи, все ще е вярно, electro майстор Amon Tobin прави четири песенно EP', което звучи като... Amon Tobin. Слабостта му да издава EP'-та или мини албуми, отново е налице, и признавам, той прави добри мини албуми.
Шизофренично с noise, клавирни блипкания и подмолна, тягостна атмосфера, на която дори Boards Of Canada биха завидели и поискали в заглавната "Surge". Двуминутна "болна" IDM естетика с лека 8bit електроника, и звуци като от къща пълна с духове на транквиланти.
Втората "Surge" (Two Fingers Remix) запазва шизофреничната същност, но electro-то се случва върху trip-hop основа, а "духовете" сякаш се освестяват и танцуват ядейки сладолед, ха-ха. Two Fingers са Amon Tobin и Joe "Doubleclick" Chapman.
Странно звучене, но това все пак е Amon Tobin - царя на изискания мрак в electro музиката. В тази композиция още може да усетиш - разложен dub бийт и ретро 8bit аркаден звук за фон.