понеделник, 14 април 2014 г.

The Magic Continues To Happen - Tricky - Live In Sofia, Bulgaria (09.04.2014)

Tricky отново представи отдаденост вечерта на 09.04.2014 година, на сцената в Зала 3 на НДК, концерт организиран от EventEase. Поздравления за тях, че направиха неговото идване възможно. А аз подскачах носен от ритъма на музиката, танцувах, не, бях в транс, беше прекрасно. Чувствах музиката. Протичаше усещане за съпричастност, за задушевност в същото време. Танцувах и реагирах на музиката от сцената, приемах всяко едно движение на Tricky и Francesca на сцената. И за това бях на концерта. За Tricky, за себе си, за музиката. За усещанията, за това да чувствам извън общоприетото, тренда или каквото и да било. Можеш ли да го приемеш, можеш ли да го разбереш, това е неподправения бристолски гуру, и той е такъв какъвто е, магичен и неподражаем, аз отдавна съм го приел. А това, че беше взискателен по отношение на звук, и сцена, и го показа, си е негово лично право, така трябва да бъде, за да се вдига нивото за в бъдеще. Мен ме радваше всеки негов жест, всяко едно движение, всяка една дума.

събота, 12 април 2014 г.

When Heartfelt Musicians Continues To Making Things Possible (English)
Tricky was for the second time to play in Sofia, Bulgaria. He was magnetic, as only he can. He never stops to inspire me. This is priceless. When I'm into beautiful musical adventure, with my mind open.

Expect an article (on english and bulgarian language), written by me, about the concert, as I saw it, and what I felt been there, on this adventure. My point of view, and my feel.

When Heartfelt Musicians Continues To Making Things Possible
Tricky беше за втори път в София, България. Беше магнетичен, както само той си може. Никога не спира да ме вдъхновява. Това е безценно. When I'm into beautiful musical adventure, with my mind open.

Очаквай статия (на английски и български език), написана от мен, за концерта както го видях аз, и какво чувствах, бидейки там, в това пътешествие. Моята гледна точка, и моето усещане.