неделя, 20 ноември 2011 г.

Rhythm & Groove - Bernard "Pretty" Purdie (English)

I want to start a section in which to present the famous and not so famous people - drummers. Vast is the world of drum virtuosos, techies, groove masters. Rhythm is captivating, very much of my blood plasma consists of an intuitive sense of rhythm and is just natural to focus on the people behind the drum sets. So start.

First, opening this groove section is a Bernard "Pretty" Purdie.


Rhythm & Groove - Bernard "Pretty" Purdie

Искам да дам началото на една рубрика в която да представям известни и не толкова известни хора - барабанисти. Необятен е светът на ударните виртуози, техничари, groove майстори. Ритъма е завладяващ, доста голяма част от кръвната ми плазма е изградена от интуитивно усещане за ритъм и просто е естествено да отделя внимание на хората стоящи зад сета барабани. Така че, започвам.

Първи, откриващ тази groove секция е Bernard "Pretty" Purdie.


събота, 12 ноември 2011 г.

Отдели време на / Take time to - Част 3 (English)

1. Atari Teenage Riot - "Is This Hyperreal?" (Digital Hardcore Recordings) (Dim Mak Records) (2011)


There have: After 11-year silence, digital electro, noise, cyber punk "hooligans" Atari Teenage Riot is finally here. 10 pieces of noisy-cultural-musical revolution. Several bright guest appearances by Steve Aoki; CX Kidtronik (participate in the Nine Inch Nails).
"Activate!" (Feat. CX Kidtronik) is a typical Atari Teenage Riot opener. Gabba-hardcore-digital-political-punk-revolution.
This version of the album was released by the label Dim Mak Records, created and driven by Steve Aoki. With him, they plant a new energetic cyber, electro, noise strike to the chin of the music industry. You remember a time, when they make revolution and scandals with his first noisy audio strikes - "1995" (1995) and "The Future Of War" (1997) - released in the emblematic label of Alec Empire - Digital Hardcore Recordings.

Отдели време на / Take time to - Част 3

1. Atari Teenage Riot - "Is This Hyperreal?" (Digital Hardcore Recordings) (Dim Mak Records) (2011)


Тук има: След 11 годишно мълчание, дигиталните electro, noise, cyber punk "хулигани" Atari Teenage Riot най-после са тук. 10 парчета шумна-културно-музикална революция. Няколко ярки гост участия от Steve Aoki; CX Kidtronik (участвал и в Nine Inch Nails).
"Activate!" (Feat. CX Kidtronik) е типичен Atari Teenage Riot отваряч. Gabba-hardcore-digital-political-punk-revolution.
Тази версия на албума е издадена от лейбъла Dim Mak Records, създаден и движен от Steve Aoki. С него те нанасят нов енергичен cyber, electro, noise удар в брадата на музикалната индустрия. Спомняш си времената, когато правеха революция и скандали с шумните си първи аудио удари - "1995" (1995) и "The Future Of War" (1997) - излезли през емблематичния лейбъл на Alec Empire - Digital Hardcore Recordings.

неделя, 6 ноември 2011 г.

Review: 18 Carat Affair - "Vintage Romance" 2011 (English)


Denys Parker


Country : USA

Year : 2011

Label : Moodgadget Records

Genre : Electro; Synth Wave; Electro Funk; Dream-Pop; Chillwave

Web Site : 18 Carat Affair at SoundCloud

18 Carat Affair - "Last Night"


18 Carat Affair - "Watching Your Dance"


Chill songs about love and beach. So far so good, but these are not songs, there are short skits and several longer compositions. Oscillating, loop, funky, chill Barry White-esque miniatures from 28 seconds to 3 minutes and 45 seconds compositions - electro melange for lovers. Music creates in me pictures of nightly New York club filled with heart-to-heart rhythm and neon lights, that bring timeless, and many folks slow-moving as one organism. Futuristic-romantic, right. There are just a mere 20 years until 2031. Let's start with things in the album.

Review: 18 Carat Affair - "Vintage Romance" 2011


Denys Parker


Country : USA

Year : 2011

Label : Moodgadget Records

Genre : Electro; Synth Wave; Electro Funk; Dream-Pop; Chillwave

Web Site : 18 Carat Affair at SoundCloud

18 Carat Affair - "Last Night"


18 Carat Affair - "Watching Your Dance"


Chill песни за любов и плаж. Дотук добре, но това не са песни, тук има къси скитове и няколко по-дълги композиции. Осцилирани, loop, funky, chill ала Barry White миниатюри от 28 секундни до 3 минути и 45 секундни композиции - electro меланж за влюбени. Музиката ми създава картини на нощен Ню Йоркски клуб пълен със задушевен ритъм и неонови светлини, които внасят безвремие, и много хора бавнодвижещи се като един организъм. Футуристично-романтично, а. Остават само още някакви си 20 години до 2031 година. Да започна с нещата в албума.