четвъртък, 26 януари 2012 г.

Review: Amit - "9 Times" 2011 (English)Country : India / UK

Year : 2011

Label : Commercial Suicide

Genre : Dubstep; Electro; Drum 'n' Bass; Darkstep; IDM

Web Site : Amit on SoundCloudAmit makes interesting music - it is both darkly-paranoid, and is both impact and strong. The first composition is like an intro - a one-minute goa, psychedelic and with narrative voice of participating in several songs here guest singer Rani. Given to second "Prypyat" it is like schizoid prelude, because "Prypyat" is paranoid dubstep, darkstep with introductory words of Russian spokeswoman, which reported that just blasting of nuclear power station in the Russian city Chernobyl. Announcing it slightly stereotype voice, without gram of emotion. And then to start with a mid-tempo breakbeat rhythm, background of atmospheric samples, that seem to accompany you in your go down to the depths of the Earth. And the thing that impressed me in the whole album - excellent using of technique on drum programming. At times in the album, drums sound even better than played live. Yes, depends on who have played them, you will say, and you're be right. But it can not be denied dense sound, that is achieved Amit by using of technique. The song ends again with a Russian spokeswoman, which gives instructions, on how to deal with the current disaster.

Review: Amit - "9 Times" 2011Country : India / UK

Year : 2011

Label : Commercial Suicide

Genre : Dubstep; Electro; Drum 'n' Bass; Darkstep; IDM

Web Site : Amit on SoundCloudAmit прави интересна музика - хем е мрачно-параноична, хем е блъскаща и силна. Първата композиция е нещо като интро - едноминутна goa, psychedelic и с наративния глас на участващата в няколко песни тук гост певица Rani. Имайки предвид втората "Prypyat" тя е нещо като шизоиден увод, защото "Prypyat" е параноиден dubstep, darkstep с уводни думи от руска говорителка, която съобщава за току що взривилата се атомна електроцентрала в руския град Чернобил. Съобщавайки го с леко стереотипен глас, без грам емоция в гласа. И оттам се почва с един среднотемпов breakbeat ритъм, фон от атмосферични семпли, които сякаш те придружават в спускането ти към недрата на Земята. И нещото което ми направи впечатление в целия албум - доброто използване на техниката при дръм програминга. На места в албума, ударните звучат дори по-добре от живо изсвирени. Да, зависи от кой са изсвирени, ще си кажеш, и ще си прав. Но не може да се отрече плътния звук, който е постигнал Amit с помощта на техниката. Парчето завършва отново с руската говорителка, която дава инструкции, как да се действа при създалото се бедствие.

събота, 14 януари 2012 г.

Bright state of mind or when insights gently burst in me (English)

Rock 'n' roll, indie rock state of mind. The whole "Urban Hymns" of The Verve is masterpiece, book of emotions, plenty of devotion. Richard Ashcroft is pure talented musician. And this is to my inner muse - Hey my infinite fascination. I know, I will catch you gently, you shiny butterfly. Cause when mind work, nobody can't let me down. And I know, that I will always have you, always will feel you, as in many times when we were one.


Ясно състояние на ума или когато прозренията внимателно нахлуват в мен

Rock 'n' roll, indie rock състояние на ума. Целият "Urban Hymns" на The Verve е шедьовър, книга на емоциите, изобилие от преданост. Richard Ashcroft е истински талантлив музикант. А това е до моето вътрешно вдъхновение - Хей, мое безкрайно очарование. Аз знам, ще те уловя нежно, ти ярка пеперуда. Защото когато ума работи, никой не може да ме разочарова. И знам, че винаги ще те има, винаги ще те усещам, така както в многото пъти когато сме били едно цяло.